Alueelle ja maailmalle, Oulun yliopisto historiateos II, 1993-2018

Alueella ja maailmalle, Oulun yliopisto historiateos II, 1993-2018
FT Matti Mäntylä
Oulun yliopiston juhlavuoden aikana valmistunut järjestyksessään toinen Oulun yliopiston historiateos: Alueelle ja maailmalle, Oulun yliopisto historiateos II, 1993-2018. Teos on jatkoa Matti Salon toimittamalle ja yhdessä Matti Lackmanin kanssa kirjoittamalle Oulun yliopiston ensimmäiselle historiateokselle 1958–1993. Nämä kaksi teosta avaavat yhdessä Oulun yliopiston kehitystä ja taustoittavat hyvin yliopiston toiminnan vaikuttavuutta ja merkitystä.

Yliopiston historian toinen osa ja siihen liittyvä tutkimus käsittää vuodet 1993–2018. Tutkimuksen tavoitteena vastata kysymyksiin, millaisia kehityslinjoja Oulun yliopiston historiaan liittyi vuosina 1993–2018, millainen oli Oulun yliopiston yleiskehitys tutkimusaikana ja mitkä tekijät vaikuttivat toteutuneisiin kehityskulkuihin.

Yliopiston kehitystä tarkastellaan tutkimuksessa kolmesta keskeisestä näkökulmasta: organisaatio, tutkimus ja opetus, tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä kansainvälistyminen.
Tutkimus jakautuu kolmeen päälukuun, joista kukin edustaa yhtä omaleimaista ajanjaksoa Oulun yliopiston historiassa vuosina 1993–2018:
• Lamasta ICT-huumaan (1993–2000)
• Suomen kakkosyliopisto ja kasvun rajat (2000–2009)
• Suurten muutosten keskellä (2010–2018)
Teoksessa on 392 sivua.

Tilatuimmat tuotteet